Overig

ISO-Normen

Story Highlights
  • ISO en standaardisatie
  • Over normen en waarden
  • Denk eens aan ISO 14001

ISO, de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, legt normen vast. Ok, fijn om weten, maar waarover gaat het dan eigenlijk?

Alledaags en grappig

Ongetwijfeld doet de term ISO-norm wel een belletje bij je rinkelen. Je denkt waarschijnlijk dat het een ver-van-mijn-bedshow is, maar daarin vergis je je. De standaarden zitten ingebakken in het dagelijks leven. ISO 216 bijvoorbeeld is de internationale standaard voor het formaat van een vel papier, het welgekende A4. Ook ISO 4217 is een alledaagse norm die muntcodes definieert. Hierin wordt beschreven dat Euro wordt weergegeven als EUR en IJslandse kroon als ISK. Er zijn ook grappige normen. ISO 3103 bijvoorbeeld specifieert een gestandaardiseerde manier om thee te zetten. Een fijn weetje: volgens Wikipedia is ISO 3103 gebaseerd op een Britse standaard en heeft Ierland tegen gestemd.

Kwaliteit en milieu

Er zijn natuurlijk ook normen van een heel andere orde, ISO 9001 en ISO 14001 bijvoorbeeld.

Wat is ISO 9001? Dat is een norm die betrekking heeft op de interne organisatie van ondernemingen. Meer specifiek gaat het over eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Een bedrijf dat aan deze standaard voldoet, toont aan dat het in staat is om op een kwaliteitsvolle manier te voldoen aan de flexibele eisen van de klant. Hiertoe worden geregeld de processen geëvalueerd en bijgestuurd.

Wat is ISO 14001? Ook deze norm behandelt een managementsysteem, maar dan op het vlak van milieu. Met het behalen van deze standaard geeft een bedrijf aan dat ze de milieurisico’s die samenhangen met haar bedrijfsprocessen onder controle heeft en probeert te verminderen.

Al goed bezig!

Het behalen van deze ISO-normen betreffende managementsystemen is natuurlijk niet iets dat zomaar uit de lucht valt. Als onderneming vertrek je best van de bestaande aanpak als basis om verder te bouwen. Het feit dat je al nadenkt over een certificering toont aan dat je al goed bezig bent, toch? Bovendien is het belangrijk dat medewerkers meegaan in het verhaal. Als dat niet het geval is, wordt het een bijzonder moeilijk traject. Het roer radicaal omgooien in het kader van het behalen van een ISO-norm is dan ook geen goed idee. Mogelijk heb je binnen je bedrijf de kennis en capaciteit in huis om zelf de ISO-norm te implementeren. Als dat niet het geval is, kan je je laten bijstaan door een extern consultant die zich gespecialiseerd heeft in het opzetten van managementsystemen. Een extra voordeel is dat de werklast van je eigen mensen niet verhoogt door het werken aan de normering.

Gerelateerde artikelen

Back to top button