Overig

Welke schade wordt er gedekt door een opstalverzekering?

Story Highlights
  • Verzekering is een eis van de hypotheekverstrekker
  • Kies voor allrisk- of uitgebreide dekking
  • Gedekt voor stormschade, vanaf windkracht 7

De opstalverzekering dekt de schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daar horen ook de leidingen, het sanitair en de centrale verwarming bij. Schade die ontstaat vanwege aardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten van de opstalverzekering. Je hebt wat betreft de opstalverzekering de extra uitgebreide dekking en de allrisk dekking.

Eis van de hypotheekverstrekkers

Heb je een koophuis, dan wordt door de hypotheekverstrekkers vaak de eis gesteld dat je een opstalverzekering moet afsluiten. Op zich is dat verklaarbaar. Sluit je een hypotheek af, dan is het huis het onderpand van die lening. Maar als dat huis bijvoorbeeld afbrandt, dan is dat onderpand weg. Vandaar dat de hypotheekverstrekkers een opstalverzekering eisen. Samen met de inboedelverzekering wordt de opstalverzekering ook wel de woonverzekering genoemd.

Twee soorten dekkingen

Voor huurders en bezitters van appartementen ligt dat vaak anders. Die hoeven over het algemeen niet zelf een opstalverzekering af te sluiten. Dat wordt namelijk al gedaan door de verhuurder in het geval je een huis huurt en de Vereniging van Eigenaren in het geval je een in een appartement woont. Er zijn twee soorten dekkingen als je een opstalverzekering afsluit; de extra uitgebreide dekking en de allrisk dekking, Verschil? Bij een extra uitgebreide dekking zijn alleen die voorvallen gedekt die zijn opgenomen in de polisvoorwaarden. Met de allrisk verzekering ben je gedekt tegen zo goed als elke schade, mits er sprake is van diefstal of vandalisme. De allrisk verzekering biedt dus meer dekking.

Dekt de schade in geval van blikseminslag en storm vanaf windkracht 7

De opstalverzekering keert uit als je te maken krijgt met brand- en blusschade, rook- en roetschade, schade die is ontstaan door ontploffing en wateroverlast, behalve als sprake is van een dijkdoorbraak. De verzekering dekt ook de schade als gevolg van blikseminslag, storm met tenminste windkracht 7, neerslag en vorst. Vaak vallen de zonnepanelen tegenwoordig ook standaard onder de dekking van de opstalverzekering, iets dat ook van toepassing is op de funderingen van een woning. Als je nou zelf schade aan je woning veroorzaakt – je laat iets zwaars op de vloer vallen bijvoorbeeld- dan zal dat alleen gedekt zijn wanneer je een allrisk verzekering hebt afgesloten.

Als sprake is van een slapende VvE

Nog even over de eigenaren van een appartement. Het is normaal dat de Vereniging van Eigenaren een verzekering heeft afgesloten voor heel het pand. In dat geval hoef je dus zelf je appartement niet meer te verzekeren. Soms echter is sprake van een slapende VvE. In dat geval dien je wel zelf en verzekering af te sluiten. Dit wil zeker bij de kleinere en wat oudere appartementencomplexen nog wel eens voorkomen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button