Overig

Slimme e-learning in de zorg!

Story Highlights
  • Slimme e-learning in de zorg
  • Cursus kent acht hoofdmodules
  • Volg het in eigen tempo

Een fysieke cursus volgen is nu tijdens de corona niet meer als vanzelfsprekend, een goede oplossing is een online cursus volgen. Afhankelijk van de sector waar je werkzaam bent kan je kijken voor een online cursus. In deze tijd is er in de zorg alleen maar meer vraag naar extra handen dus ook naar opleiding. De e-learning zorg heeft acht hoofd thema’s, elke thema heeft verschillende e-learnings die verdiepen op het onderwerp.

De acht hoofdmodules van e-learning zorg

De e-learning zorg bestaat uit acht hoofd thema’s. De grootste twee zijn de thema’s professioneel handelen en het thema over wetgeving. In het eerste hoofd thema gaat het over professioneel handelen. Denk aan veiligheid, het toedienen van en rekenen met medicatie, signaleren en voorbehouden handelingen. In het hema van communicatie wordt er onderscheid gemaakt tussen de communicatie in de gehandicaptenzorg en de communicatie in de ouderenzorg. Tevens is er een aparte thema die verdieping biedt aan hoe om te gaan met een ziekte, met delier, maar ook met dementie. De andere thema’s gaan meer om het gehele zorgplan, de zorg rond het sterven en de activiteitenbegeleiding. Tot slot is er het thema veiligheid, ook een belangrijk onderdeel. Hier wordt er dieper ingegaan op de veiligheid van de cliënten en ook van de medewerker. De veiligheid omtrent hoe er wordt omgegaan met het coronavirus, maar ook probleemgedrag bij cliënten en hoe het hitteprotocol eruit ziet.

Professioneel handelen

Hierboven was al gemeld dat professioneel handelen en wetgeving de twee grootste thema’s zijn. In professioneel handelen wordt de basis die je als zorgprofessional moet beheersen behandeld. In het thema wetgeving wordt alles omtrent de wet behandeld, met als bijvoorbeeld de e-learning meldcode en de wet zorg en dwang e-learning. Voorheen heette de wet omtrent onvrijwillige zorg de wet van BOPZ. Deze is in januari 2020 vervangen door de wet zorg en dwang. De wet zorg en dwang is ingewikkeld, in de e-learning wordt dit begrijpelijk toegelicht. Er worden vraagstukken behandeld, zoals aan welke voorwaarden moet eworden voldaan, maar ook wanneer wordt het gezien als onvrijwillige zorg. Ook het stappenplan komt uitgebreid aan de orde.

Studeren op de bank en in je eigen tempo

Met een gemiddelde cursisten waardering van 8+ zijn er al meer dan 25.000 zorgprofessionals getraind door de e-learning van https://elearningmadeeasy.nl/. Elk functieniveau heeft een complete leerlijn en zonder extra kosten krijg je support en aandacht. Alle prijzen staan op de website aangegeven zonder extra bijkomende kosten, waardoor alle prijzen transparant zijn. Je kan kiezen voor een abonnement, losse e-learnings en ook uit diverse voordelige pakketten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button