Kinderen

Ben jij verzekerd voor schade door je kinderen?

Om te voorkomen dat je zelf opdraait voor schade die je bij een ander aanricht, kun jij je verzekeren. Hiervoor sluit je een aansprakelijkheidsverzekering af. Daarnaast kun je ook nog verzekeringen afsluiten die schade aan jouw woning dekken. Een inboedel en opstalverzekering zijn hier voorbeelden van. Met dergelijke verzekeringen ben je zelf goed verzekerd, maar hoe zit het met schade die je kinderen aanrichten? Ben je hier eigenlijk ook voor verzekerd of moet je hier aparte verzekeringen voor afsluiten? In deze tekst vertellen wij je precies hoe dit zit.

Hoe zit het met de inboedel?

Als jouw kinderen nog klein zijn, is de kans op schade in huis relatief groot. Kinderen zijn namelijk niet bepaald voorzichtig, waardoor er geregeld iets kan sneuvelen. Gaat er regelmatig iets kapot? Dan kan dit behoorlijk in de papieren lopen. Daarom ben je vast en zeker benieuwd of jij bij jouw verzekeraar aan kunt kloppen als je kinderen in huis schade hebben aangericht. Je kunt het proberen, maar het hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten of schade vergoed wordt.

Wanneer jouw kinderen binnenshuis schade hebben aangericht, schaart een verzekeraar dit vaak onder schade door eigen schuld. Heb je een standaard inboedelverzekering afgesloten? Dan is de kans groot dat een verzekeraar geen geld uitkeert. Schade door eigen schuld valt namelijk binnen de dekking van een standaard inboedelverzekering. Dit kun je overigens wel meeverzekeren. Hoe? Door een allrisk inboedelverzekering af te sluiten. Je betaalt hier een hogere premie voor, maar schade door eigen schuld valt dan wel binnen de dekking van een inboedelverzekering.

Wordt schade die je kind aan (spullen van) een ander aanricht vergoed?

Kinderen richten binnen soms schade aan, maar zij kunnen buiten ook schade aanrichten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld met hun fiets de auto van de buren raken. Is de auto hierdoor beschadigd? Dan is de kans groot dat de buren je kind hier aansprakelijk voor stellen. Om te voorkomen dat je zelf opdraait voor de reparatiekosten van de auto, doe je een beroep op jouw aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt namelijk schade die je veroorzaakt aan (spullen van) anderen.

Omdat je een aansprakelijkheidsverzekering voor een huishouden afsluit, denk je mogelijk dat je kinderen ook standaard meeverzekerd zijn. Of dit ook het geval is, hangt af van de keuzes die je bij het afsluiten van de verzekering gemaakt hebt. Waren er destijds nog geen kinderen in het spel en heb je de aansprakelijkheidsverzekering tussentijds niet aangepast? Dan zijn alleen jij en je partner verzekerd. Reden genoeg om de gezinssamenstelling aan te passen als hier verandering in komt.

Buitenshuisverzekering afsluiten kan handig zijn

Zijn jouw kinderen al wat ouder? Dan hebben ze mogelijk een eigen smartphone. Als deze buiten de deur gestolen wordt, richt jij je mogelijk tot je verzekeraar. Dit heeft alleen zin als je een buitenshuisverzekering hebt afgesloten. Thuiswonende kinderen of kinderen die op zichzelf wonen voor een voltijd studie vallen ook binnen de dekking van een buitenshuisverzekering. Ook hier geldt weer dat dit alleen het geval is als je de juiste gezinssamenstelling hebt doorgegeven.

Gerelateerde artikelen

Back to top button