Overig

Welke soorten brandblussers heb je?

Story Highlights
  • Poederblussers met een speciaal bluspoeder
  • Geen nevenschade bij schuimblussers
  • Kooldioxideblussers verdrijven zuurstof

Aan brandblussers geen gebrek. Gelukkig maar, want brandblussers hebben al menig mensenleven gered en vergroten de brandveiligheid. Je hebt verschillende soorten brandblussers; de meest bekende varianten zijn de poederblussers, de schuimblussers en de kooldioxideblussers.

Poederblussers kunnen nogal eens wat nevenschade veroorzaken

Laten we eerst een kijken naar de poederblussers. Dit zijn brandblussers die een speciaal bluspoeder bevatten. Je hebt poederblussers die permanent onder druk staan, andere uitvoeringen worden alleen als je ze daadwerkelijk gebruikt onder druk gezet. De poederblussers werken met bluspoeder in op het scheidkundig proces van verbranding en onderbreekt dit proces. Poederblussers kun je gebruiken voor zowel klasse A (vaste stoffen), B in de vorm van vloeistoffen en klasse C in de vorm van gassen. Het grote voordeel van deze brandblussers is dat ze vorstbestendig zijn en het uitstekende bluseffect. Aan de andere kant kan het poeder voor nogal wat nevenschade zorgen en heeft de bluspoeder bovendien geen of weinig koelend effect. Daardoor is er een kans op herontsteking van de brand.

Schuimblussers hebben een sterk afkoelende werking

Je kunt echter ook kiezen voor schuimblussers. Dit is een mengsel van water en een schuimvormend middel. Door van deze blusser gebruik te maken, dek je de brand af. Daardoor komt er geen zuurstof meer bij de brand en is doven het logische gevolg. Schuimblussers hebben wel een afkoelende werking. Dor gebruik van deze brandblussers is er van nevenschaden geen sprake. Ook zijn de blussers eenvoudig te bedienen. Nadeel zou je de prijs kunnen noemen. Want die is hoger dan de poederblussers.

Minder gemakkelijk te hanteren

Dan zijn er ook nog de kooldioxideblussers, Je herkent deze blussers aan de grote zwarte koker waar blusstof uitkomt. Voor de huis-tuin-en-keuken brandjes is dit niet de meest geschikte brandblusser. Een kooldioxideblusser is ook veel minder gemakkelijk te hanteren afgezet tegen de andere soorten blussers. Het uiteinde van de koker wordt ook nog eens zeer koud. Zo koud zelfs, dat je er brandwonden aan over kunt houden.

Het verdrijven van zuurstof bij een brand

Wat de koolstofdioxideblusser doet is het verdrijven van zuurstof bij een brand. Deze brandblusser heeft als voordeel dat er geen nevenschade zal ontstaan en ook apparaten die onderspanning staan geblust kunnen worden. Bovendien is deze brandblusser vorstbestendig. Nadelen zijn er zeker ook. Zo zijn de brandblussers ongeschikt voor thuis en geeft het een verstikkend effect voor mens en dier. Je kunt zoals gesteld brandwonden oplopen, terwijl de blusstof snel verwaait. Bovendien is dit een relatief dure brandblusser.

Gerelateerde artikelen

Back to top button