Stichting Slimme Boefjes maakt gebruik van cookies meer informatie

SPONSOREN

Slimme Boefjes is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, gedreven door (volledig onbetaalde) vrijwilligers. Toch brengt het samenstellen van de StartKids kosten met zich mee. Denk aan materiaalkosten, transportkosten en locatiekosten. Elke StartKid kost ons €50,-. Omdat we de StartKid maken voor ouders die vaak van een heel smalle beurs moeten leven, vragen we een bijdrage van slechts €50,00 voor het babystartpakket. En aan ouders die dat echt niet kunnen betalen, verstrekken we de StartKid zelfs helemaal gratis als zij deze door een hulpverlener of zorgprofessional laten aanvragen. Op dit moment betreft dat maar liefst zo’n 70% van alle aanvragen.

Ons werk is dan ook niet mogelijk zonder de financiële bijdragen van particulieren, bedrijven en fondsen. We zijn dan ook hard op zoek naar sponsoren. Draagt jouw organisatie ons doel een warm hart toe en wil je ons eenmalig of meer structureel sponsoren? Heb je (rest) producten die goed van pas komen in onze StartKid en die je ter beschikking wilt stellen? Wil je op een andere manier met ons samenwerken waardoor we meer ouders in nood kunnen helpen met onze StartKid? Neem dan vooral contact met ons op via info@slimmeboefjes.nl. We gaan graag met je in overleg over de mogelijkheden!

Een bijkomend voordeel

Stichting Slimme Boefjes heeft de ANBI status. Dit betekent dat een gift aan Stichting Slimme Boefjes mag worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover vind je op de website http://anbi.nl/belastingvoordeel/.

Partners

Powered by FYN Software