Overig

Hybride werken, wat is dat precies?

Heb jij tijdens de coronamaatregelen veel thuisgewerkt? Dan ben je misschien tot de realisatie gekomen dat dat eigenlijk best fijn is en dat je helemaal niet meer alle dagen op kantoor wilt moeten werken. Maar tegelijkertijd heb je misschien ook de beperkingen van het thuiswerken ondervonden. Je miste misschien het sociaal contact met je collega’s en merkte dat je veel kunt via Teams of Zoom, maar dat de echte magie van een fysieke bijeenkomst niet altijd tot kwam. Daarom lijkt de toekomst van werken niet volledig te liggen bij thuiswerken, maar bij hybride werken. Maar wat is dat eigenlijk precies, hybride werken?

Hybride werken

Als je weet wat een hybride auto is, kun je ook wel een inschatting maken van wat hybride werken zou kunnen zijn: het combineren van twee ‘werelden’. Dat is wel wat kort door de bocht, want hybride werken is meer dan alleen het afwisselen tussen thuiswerken en op kantoor werken. Het is in feite een totale heruitvinding van hoe we onze werkdagen invullen. Thuiswerken is de basis, en de originele werkvloer is om behoeftes te ondersteunen waarbij thuiswerken tekortschiet. Dat wil zeggen dat de werkomgeving vooral ontmoeting moet ondersteunen. Het moet een plek worden waar brainstormsessies of ontmoetingen met presentaties voor klanten optimaal kunnen plaatsvinden. Maar er moet ook ruimte zijn voor werknemers die even behoefte hebben aan een plek waar ze zich volledig kunnen concentreren op een taak als dat thuis niet lukt.

Een heel andere kantooromgeving

Hybride werken houdt dus niet op bij het bepalen dat je in principe thuiswerkt en naar kantoor komt wanneer dat handiger is. Omdat de kantooromgeving anders gebruikt gaat worden, moet deze ook anders ingericht worden. Dat betekent dat er werkgevers moeten investeren in het herinrichten van de werkvloer om de nieuwe behoeftes optimaal te ondersteunen. Er moeten dus meer ruimtes komen waar ontmoetingen van verschillende aard kunnen plaatsvinden en waar die functies optimaal ondersteund worden. Ook de inrichting en de akoestiek van de ruimte verdienen daarbij bijzondere aandacht. Voor werkgevers is het echter niet alleen maar investeren. Er zitten ook voordelen voor werkgevers aan hybride werken: er worden minder reiskosten gemaakt, er is minder kantoorruimte nodig omdat er minder tot geen vaste werkplekken meer nodig zijn én werknemers kunnen zo een betere balans vinden tussen werk en privé. Dat laatste leidt waarschijnlijk ook tot minder ziekmeldingen.

Heb jij tijdens de coronamaatregelen veel thuisgewerkt? Dan ben je misschien tot de realisatie gekomen dat dat eigenlijk best fijn is en dat je helemaal niet meer alle dagen op kantoor wilt moeten werken. Maar tegelijkertijd heb je misschien ook de beperkingen van het thuiswerken ondervonden. Je miste misschien het sociaal contact met je collega’s en merkte dat je veel kunt via Teams of Zoom, maar dat de echte magie van een fysieke bijeenkomst niet altijd tot kwam. Daarom lijkt de toekomst van werken niet volledig te liggen bij thuiswerken, maar bij hybride werken. Maar wat is dat eigenlijk precies, hybride werken? Hybride werken Als je weet wat een hybride auto is, kun je ook wel een inschatting maken van wat hybride werken zou kunnen zijn: het combineren van twee ‘werelden’. Dat is wel wat kort door de bocht, want hybride werken is meer dan alleen het afwisselen tussen thuiswerken en op kantoor werken. Het is in feite een totale heruitvinding van hoe we onze werkdagen invullen. Thuiswerken is de basis, en de originele werkvloer is om behoeftes te ondersteunen waarbij thuiswerken tekortschiet. Dat wil zeggen dat de werkomgeving vooral ontmoeting moet ondersteunen. Het moet een plek worden waar brainstormsessies of ontmoetingen met presentaties voor klanten optimaal kunnen plaatsvinden. Maar er moet ook ruimte zijn voor werknemers die even behoefte hebben aan een plek waar ze zich volledig kunnen concentreren op een taak als dat thuis niet lukt. Een heel andere kantooromgeving Hybride werken houdt dus niet op bij het bepalen dat je in principe thuiswerkt en naar kantoor komt wanneer dat handiger is. Omdat de kantooromgeving anders gebruikt gaat worden, moet deze ook anders ingericht worden. Dat betekent dat er werkgevers moeten investeren in het herinrichten van de werkvloer om de nieuwe behoeftes optimaal te ondersteunen. Er moeten dus meer ruimtes komen waar ontmoetingen van verschillende aard kunnen plaatsvinden en waar die functies optimaal ondersteund worden. Ook de inrichting en de akoestiek van de ruimte verdienen daarbij bijzondere aandacht. Voor werkgevers is het echter niet alleen maar investeren. Er zitten ook voordelen voor werkgevers aan hybride werken: er worden minder reiskosten gemaakt, er is minder kantoorruimte nodig omdat er minder tot geen vaste werkplekken meer nodig zijn én werknemers kunnen zo een betere balans vinden tussen werk en privé. Dat laatste leidt waarschijnlijk ook tot minder ziekmeldingen.

Aandacht voor de thuiswerkplek

Als thuiswerken iets structureels wordt, moet ook daar door de werkgever bijzondere aandacht aan besteed worden. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht in het voorzien in een veilige en gezonde werkplek. Als er met grote regelmaat thuisgewerkt gaat worden, geldt die verplichting ook voor de thuiswerkplek. Er moet gezorgd worden voor een ergonomische thuiswerkplek met behulp van zaken als een ergonomische bureaustoel, een in hoogte verstelbaar bureau en de plaatsing van de monitor van de computer op de juiste hoogte. Eventueel kunnen zaken van de huidige vaste werkplekken op kantoor hiervoor ingezet worden. Deze zaken kunnen eigendom van het bedrijf blijven en teruggegeven moeten worden wanneer de werknemer uit dienst gaat of niet meer thuiswerkt.

Er komt dus nog wel wat bij kijken voordat werknemers van een bedrijf of organisatie echt optimaal hybride kunnen werken. Maar het lijkt er wel op dat er steeds meer werkgevers bij dit concept gaan aanhaken en dat de coronamaatregelen daar een versnellende factor in zijn geweest.

Gerelateerde artikelen

Back to top button