Wonen

Het belang van groenbeleid

Gemeenten bepalen het beleid met betrekking tot de aanleg en het beheer van openbaar groen in de stad. Door ambities en doelen vast te leggen in beleid, is er voldoende aandacht voor groen in de stad. Hierdoor worden grote groengebieden en groene verbindingen ontwikkelt, beschermt en verbetert. 

Groen is goed voor het milieu en maakt de stedelijke omgeving mooi en leefbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld mooie fietstochten te maken langs een groene route, kun je ontspannen in een natuurlijk park of zijn de straten opgefleurd met bloemperkjes. 

Groen staat onder druk

Door de aanleg van woningen, kantoren en andere noodzakelijke infrastructuur staat het groen in de stad onder druk. Voor de leefbaarheid van een stad of buurt is groen echter essentieel en het draagt daarnaast bij aan de biodiversiteit van een stedelijke omgeving.  Groenbeleid laat visie en ambitie zien, toont de toekomst en overtuigt ook anderen van de noodzaak van deze plannen. Groenaanleg en beheer is een kostbare zaak, maar levert ook veel op. Groen onderhoud bedrijven kunnen dit voor de gemeente uit handen nemen.

Zo vermindert groen de kans op wateroverlast. Neerslag kan beter worden afgevoerd door de bodem, die werkt als een spons. Water kan vrij in de bodem infiltreren en wordt opgenomen door vegetatie, verdampt en vult het grondwater aan. In de zomer verkoelt groen de stad, waardoor het een stuk aangenamer vertoeven is. Tal van wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de aanwezigheid van groen stress vermindert. Hierdoor draagt het bij aan een hoger welzijn van inwoners van de stad en een betere gezondheid. 


Taak van de gemeente

Het regelen van groenaanleg en beheer is een taak van de gemeente. De gemeente voert verschillende taken uit om de kwaliteit van het groen te verbeteren en om groen in de stad voor iedereen toegankelijk te houden. Zo ontwikkelen veel gemeenten actief wandel- en fietsroutes langs groen en indien mogelijk water. Ook knappen ze parken op, zijn er doorgaans subsidies voor groen op daken en gevels en helpen ze de natuur een handje door natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

Burgerparticipatie in groenaanleg

Doorgaans is er ruimte voor burgerparticipatie. Door diverse subsidies aan te bieden wordt het voor inwoners van een gemeente aantrekkelijk om de eigen straat of wijk te vergroenen. Deze vorm van maatwerk vraagt om een overheid die meedenkt in mogelijkheden. Ook kunnen inwoners onderling onderhoudstaken voor het groen verdelen. Hier heeft niet alleen de uitstraling van de buurt baat bij, maar ook draagt het bij aan de sociale cohesie in de buurt. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button